OBAVEZE ČLANOVA

  1. Ponašajte se korektno. Molimo Vas da koristite isključivo ljubazan jezik i da se pristojno ponašate prema svim članovima i volonterima Udruženja ranoranilaca Balkana. Nemojte se koristiti uvredama ili bilo kakvim vidom nasilnog izražavanja jer ćete u tom slučaju biti udaljeni iz Kluba. Zabranjeno je propagiranje političkih ili religioznih pravaca i deljenje materijala duhovnih učitelja. Naše aktivnosti zasnovane su isključivo na učenjima Mohanđija jer je to deo našeg brenda, pokazavši se najefektivnijim. Imajte u vidu da svi članovi imaju različita duhovna, politička i religiozna opredeljenja, stoga poštujte tuđe odabire.

  2. Plaćanje članarine je poslednjeg dana u mesecu za sledeći mesec, a to znači da ako niste izmirili svoju obavezu niste više član i bićete udaljeni iz grupe.

  3. Neophodno je da poštujete vremenski okvir naših zajedničkih aktivnosti. Molimo Vas da ne kasnite, naročito ako se radi o fizičkom događaju.

  4. Materijali i linkovi našeg Kluba su isključivo za upotrebu članova i nemate prava da ih delite. Imate pravo da delite samo ono što Klub ranoranilaca objavi kao javnu objavu na društvenim mrežama. Nemate pravo da sačuvavate materijale i radionice Kluba ranoranilaca u video ili audio formatu.

  5. Savetujemo Vam redovno pohađajte aktivnosti. Ovo je u Vašem interesu, ukoliko želite da učinite nešto za svoj lični rast i razvoj.

  6. Za svako pitanje i problem, obratite se direktno organizatorima.

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag