Skip links

Klub za decu

Klub ranoranilaca za decu Balkan je platforma namenjena deci od 5 do 12 godina. Deca se okupljaju i učestvuju u inspirativnim aktivnostima, ohrabrujući jedni druge da se bude ranije i razvijaju zdrave jutarnje navike.

Deca se podstiču da budu srećna, vole život i sve vrste, tako što se usmeravaju da ostvare svoj najveći potencijal i daju pozitivan primer u svetu. Uvode se u život svakodnevne zdrave discipline koja se kasnije prenosi i na starije životno doba. Deca dobijaju priliku da izrastaju i razvijaju se u svrsishodne građane.

Pratite dečije stranice!

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag